Sklep internetowy, działający pod adresem www.techmix.com.pl prowadzony jest przez firmę TECH-MIX - Wiesław Rymarczyk, 76-200 Słupsk, ul. Zielona 7a, REGON 770693120 

Regulamin zakupów

§ 1 Zasady ogólne

 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia w sklepie internetowym www.techmix.com.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 2. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Ponadto zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.techmix.com.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Z oferty Sprzedawcy mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

 3. Zamówienie uznaje się za złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe oraz dokładny adres, na który towar ma być wysłany.

 4. W przypadku braku prawidłowych kluczowych dany, Sprzedający dokona próby skontaktowania się z Kupującym. Jeśli próba kontaktu się nie powiedzie, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostanie automatycznie potwierdzone przez system sklepowy w mailu wysłanym na adres podany przy zamówieniu. UWAGA - W przypadku braku maila potwierdzającego, należy sprawdzić folder spam skrzynki odbiorczej Klienta.

 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon.

 7. W przypadku braku przedpłaty na wskazany rachunek bankowy, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i realizacji zamówienia po upływie 14 dni od daty jego złożenia przez Kupującego.

 8. Informacje znajdujące się w opisie produktów oferowanych do sprzedaży pochodzą od producenta. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zarówno opisy jak i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany dokonane przez producenta w zmianie kolorystyki, oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. Klient ma obowiązek zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru, zanim użyje zakupionego produktu.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Konsumenta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź jest dostępny do odbioru w siedzibie firmy.

 3. W przypadku wyboru wysyłki, Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikające z nieprawidłowo wypełnionego formularza lub podania niepełnych danych adresowych.

 4. Szacowany czas wysyłki podany jest przy każdym produkcie.

 5. Kupujący ponosi opłaty związane z dostawą. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego sposobu spedycji oraz formy płatności

§ 4 Płatności

 1. W momencie złożenie skutecznego zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z warunkami transakcji.

 2. Kupujący może wybrać dogodny sposób płatności z prezentowanych poniżej:

 1. Przedpłata - Kupujący wysyła określoną w mailu potwierdzającym kwotę przelewem tradycyjnym na konto o numerze PeKao s.a.  32 1240 3770 1111 0000 4068 5218

 2. Płatność za pobraniem - Odpowiednią kwotę należy przekazać kurierowi, który po odbiorze gotówki, wyda towar.

 3. Płatność przy odbiorze własnym - Klient płaci w kasie sklepu stacjonarnego

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient chcący dokonać zwrotu jakiegoś lub wszystkich Towarów zawsze musi otrzymać na to pisemną zgodę Lincolna, na formularzu zwrotu. Jakikolwiek towar dostarczony do magazynu bez formularza zwrotu zostanie odesłany na koszt zwracającego.

 2.  Zwrot towarów jest możliwy w przeciągu 30 dni od daty wysyłki na następujących warunkach:

  Wszystkie Towary muszą być nowe, nieużywane, niezniszczone oraz w oryginalnym opakowaniu. Maszyny oraz części muszą być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu oraz muszą zawierać wszystkie oryginalne dokumenty (instrukcja obsługi itp.). Opakowania materiałów muszą być nienaruszone i przechowywane w odpowiednich warunkach.

 3. Koszt transportu zwracanych Towarów pokrywa Kupujący, nawet gdy oryginalne zamówienie zostało wysłane na koszt Sprzedającego.

 4. Faktura korygująca zostanie wystawiona wyłącznie po pozytywnej ocenie Towaru dokonanej przez autoryzowany personel Lincoln Electric.

 5. W przypadku zaakceptowania zwrotu Towaru przez Sprzedającego, gdy Towar nie spełnia warunków z pkt.11.2, faktura korygująca zostanie pomniejszona o 18% wartości zwracanego Towaru.

 6. W przypadku zwrotu Towarów powyżej 30 dni od daty wysyłki, przy spełnieniu ww. warunków, faktura korygująca zostanie pomniejszona o 18 % wartości zwracanego Towaru lub kwotę 200 zł (cokolwiek jest większe).

 7.  Następujący Towar nie podlega zwrotowi:

  ·        Towar produkowany na zamówienie/niestandardowy, specjalne wykonanie

  ·        Z wyprzedaży

  ·        Towar będący w fazie wycofania z oferty.

 8. Nie są akceptowane zwroty Towaru po upływie 1 roku od daty zakupu.

§ 6 Reklamacje, gwarancje i zwroty

 1. Wszystkie produkty są sprzedawane jako nowe i wolne od wad. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w ramach rękojmi, Konsument ma prawo w ciągu 2 lat od wejścia w posiadanie rzeczy zgłosić jej wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

 2. Wszystkie produkty jakie można kupić w sklepie www.techmix.com.pl posiadają gwarancję określoną przez producenta. Gwarancja zachowuje swoją ważność wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).

 3. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu powinny być stwierdzone jak najszybciej. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są niezbędne do realizacji transakcji. Wszystkie udostępnione w formularzu informacje są chronione.

 2. Poprzez rejestrację na naszej stronie lub dokonanie zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Data opublikowania regulaminu 10.11.2017 r.