1. Odbierając zamówione produkty, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu powinny być stwierdzone jak najszybciej. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 2. Wszystkie produkty jakie można kupić w sklepie www.techmix.com.pl posiadają gwarancję określona przez producenta. Gwarancja zachowuje swoją ważność wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).

 3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@techmix.com.pl. Udzielimy elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania lub skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia szczegółów postępowania.

 4. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do pakowania producenta w oryginalnym opakowaniu z oznaczeniami ostrzegawczymi. 

 5. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

  1. obniżenie ceny Produktu,

  2. wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

  3. wymiana Produktu na inny, pełnowartościowy z ewentualna korektą płatności,

  4. odstąpienie Klienta od umowy.

 6. Szczegółowe informacje na temat danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta) są przypisane do konkretnego produktu w sklepie.

 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.